Untitled Women, Life, Freedom My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish Untitled My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish My Memory of Goldfish

نقاشی روح سنت

مهناز پیروزفر هنرمند مقیم تورنتو است. وی متولد تهران، ایران، مدرک کارشناسی خود را پس از اخذ دیپلم از دبیرستان هنرهای زیبا از دانشگاه تهران دریافت کرد. مهناز در کارهای خود اغلب تکنیک هایی از نقاشی سنتی ایرانی را در سبک های معاصر به کار می برد تا زبانی جدید برای بیان آثارش ابداع کند. مهناز از زمانی که در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده اش به کانادا نقل مکان کرد، در فصول مختلف از مناظر کانادا الهام گرفت. او از پس زمینه اش در نقاشی آبرنگ برای به تصویر کشیدن این مناظر استفاده می کند و اجازه می دهد که همزمان بر زبان رسمی اش تأثیر بگذارد. وقتی مهناز نقاشی نمی کند، دانش خود را از طریق آموزش نقاشی در مدارس مرکزی مونته سوری و بنیاد پریا تریلیوم منتقل می کند. او همچنان به کشف، یادگیری و توسعه روش های جدید بیان از طریق زبان بصری ادامه می دهد.